Кызматтар

Биз кийинки акы төлөнүүчү кызматтарды сунуштайбыз:

 • Сиздин компания, салылуучу урук, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары жана жер семирткичтер жөнүндө, уюлдук тиркемеге бир жыкдык каттолуу шартында маалыматтарды жайгаштыруу:
  • бир уюлдук тиркемеге 50 USD / жылына
  • 2 – 4 уюлдук тиркемеге 150 USD / жылына
  • 5 – 6 уюлдук тиркемеге 200 USD / жылына
 • Сиздин өздүк жарнаманы уюлдук тиркемеде, сүрөт түрүндө жайгаштыруу, колдонуучу тиркеме-де иштеп жатканда чыгып турат, 10 USD / айына.
 • AgroSpace Платформасынын ИТ аспаптарында жарнама жайгаштыруу, 10 USD / айына.

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүгө келишим түзүү үчүн Сиз Байланышуу бөлүгүндө көрсөтүлгөн өнөктөштөрдүн офистеринин бирине кайрылууңуз зарыл.

Биз кийинки акысыз кызматтарды сунуштайбыз:

 • Айыл чарба азыктарын жана кызматтарын сатып алуу жана сатуу жөнүндө жарнамаларды Соода аянтчасына жайгаштыруу
 • Электрондук китеп канага окутуучу, маалыматтык, маалымдама материалдарды акысыз кошуу
 • Электрондук китеп канадан окутуучу, маалыматтык жана башка материалдарды акысыз жүктөп алуу
 • Баардык уюлдук тиркемелерди көчүрүү жана алар менен кодонуу
 • Рационалдуу жана эффективтүү чечим чыгаруу үчүн электрондук карта менен колдонуу
 • Айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү үчүн окутуучу видео материалдарды көрүү, YouTube каналына катталуу мүмкүнчүлүгү менен жаңы жайгашылган материалдар жөнүндө билдирүү алып турууга
 • Ар түрлүү айыл чарба продукциаларынын базар бааларынын өзгөрушүн көрүүгө, белгилүү бир мөөнөткө жана белгилүү бир базар боюнча маалыматты Excel файл формасында жүктөп алуу мүмкүнчүлүгү бар
 • Белгилүү бир өсүмдүктү, белгилүү бир талаада өндүрүүгө керектөөлүчү урук, жер семирткичтердин жана суунун көлөмүн эсептөөгө калькулятор колдонулат