Карта жөнүндө

Агроинформ.Тҷ айыл чарба картасы- map.agroinform.asia – бул геомаалымат системасы, биринчиден маанилү маалымат боштугун толтуруу үчүн түзүлгөн,анализ жүргүзүүдө керектөөлүчү, айыл чарбанын экономикалык көрсөткүчтөрү менен байланыштуу, жердин деградациясы, азык-түлүк коопсуздугу,айыл чарбаны жүргүзүү системасын изилдөө, азык заттардын калдыктарын жана климаттын өзгөрүүсүнүн тааси.

Айыл чарба картасы, маалымат чогултууга, сактоого, анализдөөгө, өсүмдүктөр боюнча маалымат берүүгө жасалган, айдоо аянтчалары, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү, топурактын түшүмдүүлүгүгүнүн көрсөткүчтөрү, ошондой эле айыл чарба ишканалары, экспорт жана импорт жолдору боюнча маалыматтарды камтыйт.

Болжол менен, бул пайдалуу маалыматтар айыл чарба өндүрүшүү боюнча кадам кадамы менен маалымат базасына кошулат.

Чоң көлөмдөгү маалыматтарды, жеткиликтүү, ыңгайлуу жана интерактивтүү веб жана уюлдук форматка Агроинформ.Тҷ айыл чарба картасы колдонуучуларга өндүрүү, жеткизүү, сатуу жана экспорттого чечим чыгаруу үчүн маалымат сунуштайт. Система маалыматты таблица, график жана карта формасында камтыйт, ошондой эле маалыматты өсүмдүктүн жана региондун негизинде талап кылса болот.